„Otevři si honem dveře a pojď rychle k nám,

ve školce Pod dvěma buky nikdo není sám.

Hrajeme si, dovádíme, ledaco se naučíme.

Poznáváme spolu svět, cestujeme tam a zpět.

Kreslíme i tancujeme, to my všechno dovedeme.

Každý si zde hraje rád, vždyť školka je Tvůj kamarád!“