„Otevři si honem dveře a pojď rychle k nám,

ve školce Pod dvěma buky nikdo není sám.

Hrajeme si, dovádíme, ledaco se naučíme.

Poznáváme spolu svět, cestujeme tam a zpět.

Kreslíme i tancujeme, to my všechno dovedeme.

Každý si zde hraje rád, vždyť školka je Tvůj kamarád!“

AKTUALITY:

Nově můžete naši školku „sledovat“ na instagramovém profilu SKOLKA_PODBUKY .

_________________________________________________________________________________________________

INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:

Podat přihlášku na nový školní rok je možné nejdříve od 1.5. 2022. Během celého měsíce května se pak přihlášky sbírají a vyhodnocují. 1.6.2022 je znám počet přijatých/ nepřijatych dětí. Rodiče budou v obou případech s výsledky vyrozuměni. V případě přijetí je třeba provést úhradu školného na měsíc září, a to nejpozději do 30.6.2022. Po připsání platby je vydáno rozhodnutí o přijetí. Tím je dítě oficiálně přijato.

Při přihlášení dítěte k docházce je třeba uhradit registrační poplatek 1000,- na účet školy. (V případě, že dítě k docházce nenastoupí uhrazený poplatek se nevrací.) Dále vyplnit a odevzdat přihlášku a evidenční list. Po připsání platby a přijetí přihlášky a evidenčního listu bude zákonným zástupcům vydána k vyplnění smlouva, plná moc a souhlasy. Tyto dokumenty je pak třeba odevzdat osobně, vhodit do poštovní schránky či poslat elektronicky.

Na školní rok 2022/2023 přijímáme děti k celodenní měsíční docházce za 9800,- nebo k polodenní měsíční docházce za 6900,- Jiná varianta docházky není možná.

Při přijetí mají přednost děti, které byly k docházce zapsány v minulém školním roce. Dále děti, které mají zájem o celodenní docházku. Ty jsou přijímány podle věku, od nejstarších. Následují děti k polodenní docházce. Dítě, které se hlásí k předškolnímu vzdělávání by mělo zvládat základní sebeobslužné činnosti, hygiena, převlékání, stolování.

________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA AKCI V MŠ S RODIČI:

Milí rodiče a přátelé školy, srdečně zveme všechny na školní akci „VÍTÁNÍ BROUČKŮ“, která se bude konat ve ČTVRTEK 31.3.2022 v 16:00 hod. Toto komunitní setkání je součástí projektu Šablony III. OP PPR pro MŠ Pod Buky. Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0./19_071/0002046. Prosíme, přineste si s sebou kladívko a dobrou náladu.

Těšíme se na všechny!

_____________________________________________________

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PŘEDNÁŠKU:

Vážení rodiče, v úterý 5. října 2021, bychom vás rády pozvaly na třídní schůzky, začínáme v 17:00 hod. Poté bude probíhat přednáška externího odborníka pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem, s paní PaedDr. Marcelou Petříkovou a seznámení s realizací projektu Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002046– práce dvojjazyčného  asistenta v naší mateřské škole Kristýnou Joklovou, odborné setkávání a komunitní setkávání.

V tento den, prosíme, vyzvedněte své děti dříve, schůzka probíhá bez dětí.

Děkujeme za pochopení

_____________________________________________________________________________________

LETNÍ PROVOZ

Mateřská škola je v provozu do 24.8.2021. Od 25.8- do 31.8. 2021 probíhá přípravný týden- bez přítomnosti dětí. Provoz školy během měsíce července a srpna probíhá ve standardním režimu 7:00-17:30 hod. Úpravu ceny školného najdete v sekci CENÍK.


INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

Pro přihlášení dítěte je nutné vyplnit přihlášku a evidenční list, který naleznete v sekci DOKUMENTY. Po vyplnění všech údajů (včetně potvrzení od lékaře) lze dokumentaci zaslat poštou, e-mailem, datovou schránkou či vložit do poštovní schánky u MŠ. Přihláška bude zařazena do evidence po uhrazení registračního poplatku 1000 Kč, který se hradí na účet: 7898523028/5500 (do poznámky k platbě uveďte jméno a rodné číslo dítěte) . V případě dotazů se můžete obrátit na paní ředitelku Evu Maňáskovou prostřednictvím e- mailu nebo telefonu.


Od 1.3.2021 do 11. 4. 2021 je dle vládního nařízení školka UZAVŘENA!


INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Vážení rodiče,

v součastné době paní učitelky pečlivě připravují materiály pro distanční výuku. Jejich plnění NENÍ POVINNÉ. Slouží pouze jako inspirace. S víjimkou pro děti předškolního věku, pro ty POVINNÉ JSOU, budeme tedy požadovat jejich vypracování. Materiály Vám zašleme v elektronické podobě pomocí e- mailu. Věříme, že si tento čas doma s dětmi užijete ve zdraví a co nevidět se zase všichni setkáme v naší školce. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, když budete mít čas a chuť, můžete nám zaslat videonahrávku či fotografie vašich dětí.

Přejeme příjemnou zábavu :)


POZVÁNKA NA ONLINE PŘEDNÁŠKU:

Vážení rodiče, v termínech 3. 3. a 4. 3. 2021 se uskuteční přes aplikaci Google Meet ONLINE přednáška / odborné setkání na téma “ DĚTI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM“ s externím odborníkem paní PaedDr. Marcelou Petříkovou, s prací dvojjazyčného asistenta v naší mš Kristýnou Joklovou a seznámení s celkovou realizací projektu Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001521.

Podrobný postup pro přihlášení a další informace vám poskytneme přes sms.


V PÁTEK 26.2. 2021 se bude konat ve školce KARNEVAL!

Prosím, oblečte své děti do kostýmů (kostými mohou být i vlastní výroby…ve fantazii se meze nekladou)….TĚŠÍME SE :)


POZVÁNKA NA SETKÁNÍ:

Vážení rodiče a přátelé školy,
zveme vás na komunitní setkání na téma „péče o životní prostředí v okolí školy“, které proběhne 18.2.2021 od 16:00 do 18:00 hod na zahradě smš Pod buky.
Komunitní setkání se součástí projektu Šablony II. OP PPR pro MŠ Pod buky reg. číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001521
Těšíme se na všechny!


Školka Pod buky i nadále přijímá děti na školní rok 2020/2021.

Osobní schůzku si lze domluvit na telefoním čísle 737 110 911. Přihláška a evidenční list ke stažení v dokumentech. Přijímáme děti od dvou let.


INFORMACE K SOUČASNÉ SITUACI:

Od pondělí 18. 5. 2020 rušíme u dětí a zaměstnanců povinnost nosit ve školce roušky. Zákonní zástupci dětí, pohybující se v prostorách školy jsou i nadále povinni roušku nosit. Při předávání a vyzvedávání dítěte dodržujte následující hygienická opatření:

  • dobu pobytu v prostorách školy zkraťte na minimum
  • v prostorách šatny se zdržujte v co nejmenším možném počtu
  • využívejte dezinfekci umístěnou v šatně
  • před vstupem do třídy dohlédněte, aby si vaše dítko umylo ruce
  • pravidelně kontrolujte tělesnou teplotu vašeho dítěte
  • dítě, které vykazuje příznaky onemocnění, jako jsou kašel, rýma, zvýšená teplota, průjem, zvracení, vyrážka, nemůže být k docházce přijato

Pevně doufáme, že při dodržování výše uvedeného, se nám podaří vše zdárně překonat …minimálně do září :) .


INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:

Pro přihlášení dítěte je nutné vyplnit přihlášku a evidenční list, který naleznete v sekci DOKUMENTY. Po vyplnění všech údajů (včetně potvrzení od lékaře) lze dokumentaci zaslat poštou, e-mailem, datovou schránkou či vložit do poštovní schánky u MŠ. Přihláška bude zařazena do evidence po uhrazení registračního poplatku 1000 Kč, který se hradí na účet: 7898523028/5500 (do poznámky platby uveďte jméno a rodné číslo dítěte) . Přihlášky můžete odevzdávat do 29. května 2020. V případě dotazů se můžete obrátit na paní ředitelku Evu Maňáskovou prostřednictvím e- mailu nebo telefonu.

Těšíme se na všechny a přejeme mnoho sil.


O lepší kvalitu vzduchu v naší mateřské škole se stará čistička vzduchu PA91-404GY.

Pro více informací klikněte zde:

https://www.electrolux.cz/vacuums-home-comfort/air-comfort/air-purifiers/oxygen-air-purifier/pa91-404gy/


V úterý 17.3.2020 došlo k dezinfekci všech prostor mateřské školy. Denně dezinfikujeme veškeré povrchy a plochy, v každé místnosti máme k dospozici dezinfekční gel na ruce. Zaměstnanci i děti nosí roušky. Snažíme se dělat vše, co je v našit silách, abychom zamezili riziku nákazy. Naše školka je stále v provozu!


Vážení rodiče, přinášíme aktuální informace ke dni 16.3.2020: Soukromá mateřská škola Pod buky zůstává nadále v provozu. ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE O MAXIMÁLNÍ DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A POKYNŮ NAŘÍZENÝCH VLÁDOU!


AKTUÁLNÍ INFORMACE

  • Provoz školky zůstává bez omezení. Jakákoliv změna bude včas oznámena.
  • Dětem, které navštívily Itálii v období od 8.3. 2020, nebude vstup do školky umožněn.
  • Rodiče dětí jsou povinni nahlásit personálu školy, jestliže dítě přišlo do styku s nakaženou osobou, osobou v karanténě či navštívilo rizikovou oblast. Takové dítě je nutné ponechat v domácí karanténě nejméně 14 dní.
  • Při vstupu do třídy je učitelka povinna každé dítě zkontrolovat. Dítě, které bude vykazovat známky onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) nebude do školky přijato.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ:

Vážení rodiče a přátelé školy,

zveme vás na komunitní setkání na téma „péče o životní prostředí v okolí školy“, které proběhne 19.2.2020 od 16:00 do 18:00 hod v prostorách naší smš Pod buky.

Komunitní setkání se součástí projektu Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky reg. číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001209.

Těšíme se na všechny!


POZVÁNKA:

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na VÁNOČNÍ BESÍDKU, která se bude konat 19.12.2019 v 16:00 hod v naší školce Pod buky. Těšíme se na všechny :)


POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PŘEDNÁŠKU:

Vážení rodiče, v úterý 10.9.2019, bychom vás rády pozvaly na třídní schůzky, začínáme v 17:00 hod. Poté bude probíhat přednáška externího odborníka pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem, s paní PaedDr. Marcelou Petříkovou a seznámení s realizací projektu Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001209 – práce dvojjazyčného  asistenta v naší mateřské škole Kristýnou Joklovou, odborné setkávání a komunitní setkávání.

V tento den, prosíme, vyzvedněte své děti dříve, schůzka probíhá bez dětí.

Děkujeme za pochopení

 

Naše Mš patří mezi nejlepší školky na Praze 10

celeceskoctedetem_banner   najdete_nas_blue_green_150pix   zdravá pětka   logo babika te dtem.indd   Praha_bar-01