AKTUALITY:

Vážení rodiče,

dne 1. září 2023 v 15:00 hod. proběhne v naší školce TŘÍDNÍ SCHŮZKA a poté BESEDA s paní psycholožkou z pedagogicko- psychologické poradny.

Harmonogram dne:

7:00 – 12:30 hod. – standardní dopoledne ve školce/ individuální postupná adaptace vzhledem k potřebám dítěte

12:30-14:30 hod. – odpočinek, svačina

15:00 hod. – třídní schůzky (Prosíme bez přítomnosti dětí.)

16:00 hod. – beseda s paní psycholožkou z PPP (adaptace dítěte do nového prostředí, první odloučení od dítěte, individualizace vzdělávání, děti s odlišným mateřským jazykem, integrace dětí s vývojovými vadami, školní zralost, aj.)

______________________________________________________________________________________

ROZLUČKOVÁ PÁRTY VE WESTERN STYLU

29.6.2023 v 16:00 hod. SPOLEČNÁ AKCE S RODIČI A SOUROZENCI!

Přijďte se s námi rozloučit před prázdninami. Čeká nás vystoupení dětí, předávání knihy na rozloučenou, opékání buřtíků, raut i jízda na ponících. Nezapomeňte se sladit do western stylu. Těšíme se ♡

___________________________________________________________________________________

26.4.2023 v 16:00 hod. se koná SPOLEČNÁ AKCE S RODIČI A SOUROZENCI!

Srdečně Vás tímto zveme na dětské DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „MALÁ ČARODĚJNICE“.

Informujeme, že v tento den bude provoz SMŠ zkrácen do 16:00 hod. Tato akce je dobrovolná. Každý rodič odpovídá za bezpečnost svého dítěte.

TĚŠÍME SE! ❤

___________________________________________________________________________________

INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024:

Vážení rodiče,

od 1.května 2023 můžete podávat přihlášky k docházce na školní rok 2023/2024. Během celého tohoto měsíce se přihlášky sbírají a vyhodnocují. 1.června 2023 je znám počet přijatých/ nepřijatých dětí. Rodiče budou v obou případech s výsledky vyrozuměni.

Při přihlášení dítěte k docházce je třeba uhradit registrační poplatek 1000,- na účet školy. (Bankovní účet: 7898523028/5500) V případě, že dítě k docházce nenastoupí, uhrazený poplatek se nevrací! Dále je zapotřebí vyplnit a odevzdat přihlášku a evidenční list. Po připsání platby registračního poplatku a přijetí přihlášky a evidenčního listu, bude zákonným zástupcům vydána k vyplnění smlouva, plná moc a souhlasy. Tyto dokumenty je třeba odevzdat osobně, vhodit do poštovní schránky či zaslat elektronicky.

V případě přijetí je třeba provést úhradu školného na měsíc září, a to nejpozději do 30.června 2023. Po připsání platby je vydáno rozhodnutí o přijetí. Tím je dítě oficiálně přijato.

Při přijetí mají přednost děti, které byly k docházce zapsány v minulém školním roce. Dále děti, které se hlásí k celodenní docházce. Ty jsou přijímány podle věku, od nejstaršího.

Dítě, které se hlásí k předškolnímu vzdělávání by mělo zvládat základní sebe obslužné činnosti, hygienu, převlékání, stolování, chůzi po schodech.

Přijímání dvouletých dětí:

Maximální počet dvouletých dětí, které mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 je 5. Do věkové kategorie dvouletých dětí spadají všechny děti, které ve školním roce (1. září-31. srpna) dovrší 3 let.

Ceník:

celodenní měsíční docházka:

2 roky … 12 400 Kč

3-6 let … 11 400 Kč

polodenní měsíční docházka:

2 roky … 9 500 Kč

3-6 let … 8 500 Kč

individuální denní docházka:

2 roky … 1 100 Kč

3-6 let … 900 Kč

doplatek za odpolední docházku:

2 roky … 300 Kč

3-6 let … 300 Kč

_____________________________________________________________________________________

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:

Možnost přihlášení dětí (3-6 let) na prázdninový provoz do SMŠ Pod buky. Výběr termínů pouze dle nabízených týdenních bloků. Kapacita míst je omezená. Prosíme zájemce o včasné nahlášení. Pro rezervaci celého měsíce je třeba uhradit rezervační poplatek 1000 Kč na bankovní účet školy (7898523028/5500)- do poznámky: jméno a příjmení dítěte, prázdninový provoz, RP. TĚŠÍME SE!

ČERVENEC:

měsíční docházka- 11 400 Kč

Týdenní bloky:

3.-7.7.– 2 280 Kč

10.-14.7.– 3 800 Kč

17.-21.7.-3 800 Kč

24.-28.7.– 3 800 Kč

SRPEN:

měsíční docházka- 10 800 Kč

Týdenní bloky:

31.7.-4.8.– 3 800 Kč

7.-11.8.– 3 800 Kč

14.-18.8.– 3 800 Kč

21.-24.8.– 3 040 Kč

___________________________________________________________________________________

4.4.2023 v 16:00 hod. se koná SPOLEČNÁ AKCE S RODIČI A SOUROZENCI!

Srdečně Vás tímto zveme na dětské DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „VELIKONOČNÍ KOLÁČE“.

TĚŠÍME SE! ❤

_____________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše děti na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY v naší školce.

Kdy: středa 21.12. 2022

Kde: SMŠ Pod buky- třída

Čas: 16:00 hod.

Program:

– přivítání

– „vánoční překvapení“

– dílničky – práce rodiče s dítětem- výroba vánoční ozdoby

– raut

Informujeme, že v tento den bude provoz SMŠ zkrácen do 15:45 hod. Tato akce je dobrovolná. Každý rodič odpovídá za bezpečnost svého dítěte.

Těšíme se, tým SMŠ Pod buky 🙂

_____________________________________________________________________________________

Nové telefonní číslo do školky na omluvy dětí: 737 597 373.

______________________________________________________________________________________

Pro přihlášení dítěte do školky volejte nebo pište na

toto tel. číslo: 737 110 911.

______________________________________________________________________________________

TŘÍDNÍ SCHŮZKA 22.9.2022 v 17:30 hod.

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na INFORMAČNÍ třídní schůzku, která se bude konat v úterý 20.9.2022 od 17:30 hod. v prostorách naší mateřské školy.

Těšíme se, kolektiv SMŠ!

_______________________________________________________________________________________

Nově můžete naši školku „sledovat“ na instagramovém profilu SKOLKA_PODBUKY .

________________________________________________________________________________________

INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:

Podat přihlášku na nový školní rok je možné nejdříve od 1.5. 2022. Během celého měsíce května se pak přihlášky sbírají a vyhodnocují. 1.6.2022 je znám počet přijatých/ nepřijatych dětí. Rodiče budou v obou případech s výsledky vyrozuměni. V případě přijetí je třeba provést úhradu školného na měsíc září, a to nejpozději do 30.6.2022. Po připsání platby je vydáno rozhodnutí o přijetí. Tím je dítě oficiálně přijato.

Při přihlášení dítěte k docházce je třeba uhradit registrační poplatek 1000,- na účet školy. (V případě, že dítě k docházce nenastoupí uhrazený poplatek se nevrací.) Dále vyplnit a odevzdat přihlášku a evidenční list. Po připsání platby a přijetí přihlášky a evidenčního listu bude zákonným zástupcům vydána k vyplnění smlouva, plná moc a souhlasy. Tyto dokumenty je pak třeba odevzdat osobně, vhodit do poštovní schránky či poslat elektronicky.

Na školní rok 2022/2023 přijímáme děti k celodenní měsíční docházce za 9800,- nebo k polodenní měsíční docházce za 6900,- Jiná varianta docházky není možná.

Při přijetí mají přednost děti, které byly k docházce zapsány v minulém školním roce. Dále děti, které mají zájem o celodenní docházku. Ty jsou přijímány podle věku, od nejstarších. Následují děti k polodenní docházce. Dítě, které se hlásí k předškolnímu vzdělávání by mělo zvládat základní sebeobslužné činnosti, hygiena, převlékání, stolování.

 

Naše Mš patří mezi nejlepší školky na Praze 10

celeceskoctedetem_banner   najdete_nas_blue_green_150pix   zdravá pětka   logo babika te dtem.indd   Praha_bar-01