AKTUALITY:

Vážení rodiče,

od 1.května 2024 je možnost přihlášení dětí (3-6 let) na prázdninový provoz do SMŠ Pod buky.

Výběr termínů je možný pouze dle nabízených týdenních bloků nebo přihlášení na celý měsíc. Kapacita míst je omezená. Prosíme zájemce o včasné nahlášení.

Pro rezervaci celého měsíce je třeba uhradit rezervační poplatek 1000 Kč na bankovní účet školy (7898523028/ 5500) – do poznámky: jméno a příjmení dítěte, prázdninový provoz, RP. 

Potřebnou dokumentaci a úhradu školného je třeba vyřešit před nástupem.

ČERVENEC od 1.7.-31.7. 2024

měsíční docházka- 11 400 Kč (rezervační poplatek 1000 Kč)

SRPEN od 1.8.-23.8. 2024

měsíční docházka- 8 810 Kč (rezervační poplatek 1000 Kč)

Týdenní bloky:

1.7.-4.7. 2024- cena 3040 Kč

8.7.-12.7. 2024- cena 3 800 Kč

15.7.-19.7. 2024- cena 3 800 Kč

22.7.-26.7. 2024- cena: 3 800 Kč

29.7.-2.8. 2024- cena: 3 800 Kč

5.8.-9.8. 2024- cena: 3 800 Kč

12.8.-16.8. 2024- cena: 3 800 Kč

19.8.-23.8. 2024- cena: 3 800 Kč

                                                                                                                                                                 

INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:

Vážení rodiče,

od 1.května 2024 můžete podávat přihlášky k docházce na školní rok 2024/2025. Během celého tohoto měsíce se přihlášky sbírají a vyhodnocují. 1.června 2024 je znám počet přijatých/ nepřijatých dětí. Rodiče budou v obou případech s výsledky vyrozuměni.

Při přihlášení dítěte k docházce je třeba uhradit registrační poplatek 1000,- na účet školy. (Bankovní účet: 7898523028/5500) V případě, že dítě k docházce nenastoupí, uhrazený poplatek se nevrací! Dále je zapotřebí vyplnit a odevzdat přihlášku a evidenční list a připsat druh docházky (polodenní, celodenní, individuální+ konkrétní dny). Po připsání platby registračního poplatku a přijetí přihlášky a evidenčního listu, bude zákonným zástupcům vydána k vyplnění smlouva, plná moc a souhlasy. Tyto dokumenty je třeba odevzdat osobně, vhodit do poštovní schránky či zaslat elektronicky.

V případě přijetí je třeba provést úhradu školného na měsíc září, a to nejpozději do 30.června 2024. Po připsání platby je vydáno rozhodnutí o přijetí. Tím je dítě oficiálně přijato.

Při přijetí mají přednost děti, které byly k docházce zapsány v minulém školním roce. Dále děti, které se hlásí k celodenní docházce. Ty jsou přijímány podle věku, od nejstaršího.

Dítě, které se hlásí k předškolnímu vzdělávání by mělo zvládat základní sebe obslužné činnosti, hygienu, převlékání, stolování, chůzi po schodech.

Přijímání dvouletých dětí:

Maximální počet dvouletých dětí, které mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025 je 5. Do věkové kategorie dvouletých dětí spadají všechny děti, které ve školním roce (1. září-31. srpna) dovrší 3 let.

V případě zájmu o prohlídku MŠ, prosíme o kontaktování na telefonní číslo: 737 110 911 nebo prostřednictvím e- mailu: podbuky@seznam.cz. Rádi Vám školku ukážeme a zodpovíme veškeré Vaše dotazy. TĚŠÍME SE NA VŠECHNY! ♡

Ceník:

celodenní měsíční docházka:

2 roky … 12 400 Kč

3-6 let … 11 400 Kč

polodenní měsíční docházka:

2 roky … 9 500 Kč

3-6 let … 8 500 Kč

individuální denní docházka:

2 roky … 1 100 Kč

3-6 let … 900 Kč

doplatek za odpolední docházku:

2 roky … 300 Kč

3-6 let … 300 Kč

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025 SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU „HRAVÁ ANGLIČTINA“.

Můžete naši školku „sledovat“ na instagramovém profilu SKOLKA_PODBUKY.

 

Naše Mš patří mezi nejlepší školky na Praze 10

celeceskoctedetem_banner   najdete_nas_blue_green_150pix   zdravá pětka   logo babika te dtem.indd   Praha_bar-01