„Otevři si honem dveře a pojď rychle k nám,

ve školce Pod dvěma buky nikdo není sám.

Hrajeme si, dovádíme, ledaco se naučíme.

Poznáváme spolu svět, cestujeme tam a zpět.

Kreslíme i tancujeme, to my všechno dovedeme.

Každý si zde hraje rád, vždyť školka je Tvůj kamarád!“

AKTUALITY:

Nové telefonní číslo do školky na omluvy dětí: 737 597 373.

______________________________________________________________________________________

Pro přihlášení dítěte do školky volejte nebo pište na

toto tel. číslo: 737 110 911.

______________________________________________________________________________________

TŘÍDNÍ SCHŮZKA 22.9.2022 v 17:30 hod.

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na INFORMAČNÍ třídní schůzku, která se bude konat v úterý 20.9.2022 od 17:30 hod. v prostorách naší mateřské školy.

Těšíme se, kolektiv SMŠ!

_______________________________________________________________________________________

Nově můžete naši školku „sledovat“ na instagramovém profilu SKOLKA_PODBUKY .

________________________________________________________________________________________

INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:

Podat přihlášku na nový školní rok je možné nejdříve od 1.5. 2022. Během celého měsíce května se pak přihlášky sbírají a vyhodnocují. 1.6.2022 je znám počet přijatých/ nepřijatych dětí. Rodiče budou v obou případech s výsledky vyrozuměni. V případě přijetí je třeba provést úhradu školného na měsíc září, a to nejpozději do 30.6.2022. Po připsání platby je vydáno rozhodnutí o přijetí. Tím je dítě oficiálně přijato.

Při přihlášení dítěte k docházce je třeba uhradit registrační poplatek 1000,- na účet školy. (V případě, že dítě k docházce nenastoupí uhrazený poplatek se nevrací.) Dále vyplnit a odevzdat přihlášku a evidenční list. Po připsání platby a přijetí přihlášky a evidenčního listu bude zákonným zástupcům vydána k vyplnění smlouva, plná moc a souhlasy. Tyto dokumenty je pak třeba odevzdat osobně, vhodit do poštovní schránky či poslat elektronicky.

Na školní rok 2022/2023 přijímáme děti k celodenní měsíční docházce za 9800,- nebo k polodenní měsíční docházce za 6900,- Jiná varianta docházky není možná.

Při přijetí mají přednost děti, které byly k docházce zapsány v minulém školním roce. Dále děti, které mají zájem o celodenní docházku. Ty jsou přijímány podle věku, od nejstarších. Následují děti k polodenní docházce. Dítě, které se hlásí k předškolnímu vzdělávání by mělo zvládat základní sebeobslužné činnosti, hygiena, převlékání, stolování.

 

Naše Mš patří mezi nejlepší školky na Praze 10

celeceskoctedetem_banner   najdete_nas_blue_green_150pix   zdravá pětka   logo babika te dtem.indd   Praha_bar-01