Šablony I OP JAK pro MŠ Pod Buky

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0001966.

Plakat_A3_1966

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Dvojjazyčný asistent – Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR

 Název projektu: Šablony III OP PPR pro MŠ Pod Buky

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002046

SMŠ Pod buky s.r.o. realizuje v období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 projekt s názvem Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky- Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR. Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Cílem projektu je posílit komunikační bariéru předškolních dětí z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce dvojjazyčného asistenta. Projekt se zaměřuje na rozvoj inkluzivního prostředí ve školce a přispívá k začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem.

Školní asistent – personální podpora MŠ

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019143

Název:  Šablony III OP VVV pro MŠ Pod Buky

SMŠ Pod buky s.r.o. realizuje v období od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022.  projekt s názvem Šablony II OP VVV pro MŠ Pod Buky, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání dětí, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Plakát o velikosti A3_barevný

Dvojjazyčný asistent – Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR

Název projektu: Šablony III OP PPR pro MŠ Pod Buky

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002046

SMŠ Pod buky s.r.o. realizuje v období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 projekt s názvem Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky- Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR. Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Cílem projektu je posílit komunikační bariéru předškolních dětí z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce dvojjazyčného asistenta. Projekt se zaměřuje na rozvoj inkluzivního prostředí ve školce a přispívá k začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem.

Dvojjazyčný asistent – Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR

Název projektu: Šablony II OP PPR pro MŠ Pod Buky

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001521

SMŠ Pod buky s.r.o. realizuje v období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 projekt s názvem Šablony II OP PPR pro MŠ Pod buky– Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR. Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Cílem projektu je posílit komunikační bariéru předškolních dětí z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce dvojjazyčného asistenta, realizací odborných setkání a komunitních setkání.

Školní asistent – personální podpora MŠ

Registrační číslo: Šablony II OP VVV pro MŠ Pod Buky

Název: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011922

SMŠ Pod buky s.r.o. realizuje v období od 1.2.2019 do 31.1.2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro MŠ Pod Buky, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání dětí, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Dvojjazyčný asistent – Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR

 Název projektu: Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001209

SMŠ Pod buky s.r.o. realizuje v období od 1.1.2019 do31.3.2020 projekt s názvem Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky- Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR. Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Cílem projektu je posílit komunikační bariéru předškolních dětí z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce dvojjazyčného asistenta.

 

Domestos do škol

S dětmi jsme zapojeni do projektu Domestos do škol. Cílem tohoto projektu je získat u dítěte povědomí o tom, že bakterie se vyskytují téměř všude kolem nás. A my se hravou formou dozvíme, jak s nimi bojovat. Napoví nám k tomu úkoly, které budeme během školního roku plnit.

Zdravá 5

Je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Celé Česko čte dětem

S naší školičkou jsme se zapojili do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.

Cílem: „Čteme Dětem je motivování dětí k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné a dobré literatury.“ Prostřednictvím „čteme dětem“ chceme široké veřejnosti ukázat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře – člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.