„Otevři si honem dveře a pojď rychle k nám,

ve školce Pod dvěma buky nikdo není sám.

Hrajeme si dovádíme, ledaco se naučíme.

Poznáváme spolu svět, cestujeme tam a zpět.

Kreslíme i tancujeme, to my všechno dovedeme.

Každý si zde hraje rád, vždyť školka je Tvůj kamarád!“

 

final

Aktuality:

O lepší kvalitu vzduchu v naší mateřské škole se stará čistička vzduchu PA91-404GY.

Pro více informací klikněte zde:

https://www.electrolux.cz/vacuums-home-comfort/air-comfort/air-purifiers/oxygen-air-purifier/pa91-404gy/


V úterý 17.3.2020 došlo k dezinfekci všech prostor mateřské školy. Denně dezinfikujeme veškeré povrchy a plochy, v každé místnosti máme k dospozici dezinfekční gel na ruce. Zaměstnanci i děti nosí roušky. Snažíme se dělat vše, co je v našit silách, abychom zamezili riziku nákazy. Naše školka je stále v provozu!

______________________________________________________________________________

Vážení rodiče, přinášíme aktuální informace ke dni 16.3.2020: Soukromá mateřská škola Pod buky zůstává nadále v provozu. ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE O MAXIMÁLNÍ DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A POKYNŮ NAŘÍZENÝCH VLÁDOU!

______________________________________________________________________________

AKTUÁLNÍ INFORMACE

  • Provoz školky zůstává bez omezení. Jakákoliv změna bude včas oznámena.
  • Dětem, které navštívily Itálii v období od 8.3. 2020, nebude vstup do školky umožněn.
  • Rodiče dětí jsou povinni nahlásit personálu školy, jestliže dítě přišlo do styku s nakaženou osobou, osobou v karanténě či navštívilo rizikovou oblast. Takové dítě je nutné ponechat v domácí karanténě nejméně 14 dní.
  • Při vstupu do třídy je učitelka povinna každé dítě zkontrolovat. Dítě, které bude vykazovat známky onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) nebude do školky přijato.

 

 Vážení rodiče a přátelé školy,

zveme vás na komunitní setkání na téma „péče o životní prostředí v okolí školy“, které proběhne 19.2.2020 od 16:00 do 18:00 hod v prostorách naší smš Pod buky.

Komunitní setkání se součástí projektu Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky reg. číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001209.

Těšíme se na všechny!

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logolink-nové-1024x236.jpg.

 

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na VÁNOČNÍ BESÍDKU, která se bude konat 19.12.2019 v 16:00 hod v naší školce Pod buky. Těšíme se na všechny :)

Image result for vánoční stromeček kreslený"

 

Vážení rodiče, v úterý 10.9.2019, bychom vás rády pozvaly na třídní schůzky, začínáme v 17:00 hod. Poté bude probíhat přednáška externího odborníka pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem, s paní PaedDr. Marcelou Petříkovou a seznámení s realizací projektu Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001209 – práce dvojjazyčného  asistenta v naší mateřské škole Kristýnou Joklovou, odborné setkávání a komunitní setkávání.

V tento den, prosíme, vyzvedněte své děti dříve, schůzka probíhá bez dětí.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

 


Naše Mš patří mezi nejlepší školky na Praze 10
Oblíbená soukromá školka Praha 10

celeceskoctedetem_banner   najdete_nas_blue_green_150pix    zdravá pětka logo babika te dtem.indd Praha_bar-01

 

 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logolink-nové-1024x236.jpg.