„Otevři si honem dveře a pojď rychle k nám,

ve školce Pod dvěma buky nikdo není sám.

Hrajeme si dovádíme, ledaco se naučíme.

Poznáváme spolu svět, cestujeme tam a zpět.

Kreslíme i tancujeme, to my všechno dovedeme.

Každý si zde hraje rád, vždyť školka je Tvůj kamarád!“

 

final

 Vážení rodiče a přátelé školy,

zveme vás na komunitní setkání na téma „péče o životní prostředí v okolí školy“, které proběhne 19.2.2020 od 16:00 do 18:00 hod v prostorách naší smš Pod buky.

Komunitní setkání se součástí projektu Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky reg. číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001209.

Těšíme se na všechny!

_____________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na VÁNOČNÍ BESÍDKU, která se bude konat 19.12.2019 v 16:00 hod v naší školce Pod buky. Těšíme se na všechny :)

Image result for vánoční stromeček kreslený"

_____________________________________________________________________________

Vážení rodiče, v úterý 10.9.2019, bychom vás rády pozvaly na třídní schůzky, začínáme v 17:00 hod. Poté bude probíhat přednáška externího odborníka pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem, s paní PaedDr. Marcelou Petříkovou a seznámení s realizací projektu Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001209 – práce dvojjazyčného  asistenta v naší mateřské škole Kristýnou Joklovou, odborné setkávání a komunitní setkávání.

V tento den, prosíme, vyzvedněte své děti dříve, schůzka probíhá bez dětí.

Děkujeme za pochopení

Děkujeme za pochopení

 

 

 


Naše Mš patří mezi nejlepší školky na Praze 10
Oblíbená soukromá školka Praha 10

celeceskoctedetem_banner   najdete_nas_blue_green_150pix    zdravá pětka logo babika te dtem.indd Praha_bar-01