Domestos do škol

S dětmi jsme zapojeni do projektu Domestos do škol. Cílem tohoto projektu je získat u dítěte povědomí o tom, že bakterie se vyskytují téměř všude kolem nás. A my se hravou formou dozvíme, jak s nimi bojovat. Napoví nám k tomu úkoly, které budeme během školního roku plnit.

Zdravá 5

Je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Celé Česko čte dětem

S naší školičkou jsme se zapojili do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.

Cílem: „Čteme Dětem je motivování dětí k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné a dobré literatury.“ Prostřednictvím „čteme dětem“ chceme široké veřejnosti ukázat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře – člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.