Organizace chodu MŠ

Organizace a provoz MŠ bude vycházet z předcházejících zkušeností a z požadavků rodičů.

Provoz školy je od 7:00 – 17:30.

Při sestavování denního programu respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí, vycházíme z konkrétní situace, z věkového složení třídy, z evaluace a hodnocení.

DENNÍ ŘÁD – ČASOVÝ HARMONOGRAM

7:00 – 8:30 příchod dětí, hry a činnosti dle volby  dětí, částečně didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně, námětové hry dle tématického zaměření výchovné práce
8:30 – 9:00 ranní kruh- přivítání dětí, motivační úvod k tématu, pohybové činnosti – zdravotně preventivní cvičení, hygiena
9:00 – 9:20 dopolední svačinka, hygiena
9:20 – 9:45 řízená vzdělávací činnost (dle integrovaného bloku/ tématu)
9:45 – 11:30 pobyt venku, hygiena
11:30 – 12:00 oběd, hygiena
12:00 – 14:30 čas na odpočinek, hygiena
14:30 – 15:00 odpolední svačinka, hygiena
15:00 – 17:30 individuální práce s dětmi, hry a činnosti dle výběru dětí do příchodu rodičů

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Odchod dětí domů po obědě je umožněn od 12:00 – 12:30 nebo po 15:00.