Venku

Šikulky

Slavíme

Jak si plníme bříška

Hrajeme si

 

Vánoce Pod buky

Práce na zahradě

Mikuláš v MŠ

Divadlo v MŠ

Zdravá 5

Divadlo v MŠ

Hnědozlatý den

Tvoření v MŠ

Vaříme, pečeme, jíme

Foto z MŠ

 

Vladana Kašparová Bc. Mgr.
speciální pedagog, logoped

V roce 1993 jsem promovala na Pedf UK Praha v oboru speciální pedagogika vychovatelství a učitelství.

V počátku mé praxe jsem se rozhodla plně věnovat logopedické péči o předškolní děti v MŠ. Což jsem jako logoped vykonávala mnoho let.

Dnes učím v 0. ročníku ZŠ, kde využívám svých znalostí ze speciální pedagogiky a logopedie.

Na základě mé dlouholeté pedagogické praxe již několik let externě spolupracuji se soukromými MŠ.

 

Možnosti speciálně pedagogických a logopediských činností:

– logopedická a pedagogická diagnostika

– vyvozování nevytvořených hlásek

– reedukace jednotlivých hlásek

– rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby

– podpora komunikačních dovedností (např. Vy x Ty)

– podpora fonematického sluchu (analýza a syntéza slov)

– grafomotorická práce

– prodlužování pracovní pozornosti

– předškolní příprava zaměřená na úspěšný vstup do 1. třídy

– práce s matematickou řadou

– grafická nápodoba písma

– rozvoj prostorové orientace

 

možnost osobní konzultace.