ÚNOR

13.2. moje oblíbená kniha- přinést podepsanou knihu do školky

13.2. četba pohádky u odpoledního odpočinku „POHÁDKOVÝ DĚDEČEK NÁM ČTE“

14.2. návštěva knihovny

23.2. pohádkový KARNEVAL (dopolední akce)

 

BŘEZEN

9.3. program „Medvídkova nemocnice“

– studenti z Lékařské fakulty University Karlovy (dopolední akce)

21.3. PONOŽKOVÝ DEN aneb Světový den Downova syndromu- každá ponožka jiná

22.3.  „Broučkování“ (dopolední akce)

27.3. program s mláďátky „Jak šlo kuře na svět“ (dopolední akce)

 

DUBEN

26.4. v 16:00 hod. „MALÁ ČARODĚJNICE“ divadlo (odpolední akce s rodiči i sourozenci)

28.4. „Pálení čarodějnic“- opékání buřtíků na zahradě (dopolední akce)

 

KVĚTEN

zápis na nový školní rok 2023/2024

3.5. fotografování (dopolední akce)

 

ČERVEN

1.6. DEN DĚTÍ (dopolední akce)

8.6. VÝLET (celodenní akce)

29.6. WESTERN PÁRTY- rozlučková akce (odpolední akce s rodiči a sourozenci)

17:00-18:00 PONÍCI- možnost jízdy (zdarma i pro sourozence)

Šablony I OP JAK pro MŠ Pod Buky

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0001966.

Plakat_A3_1966

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Dvojjazyčný asistent – Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR

 Název projektu: Šablony III OP PPR pro MŠ Pod Buky

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002046

SMŠ Pod buky s.r.o. realizuje v období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 projekt s názvem Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky- Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR. Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Cílem projektu je posílit komunikační bariéru předškolních dětí z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce dvojjazyčného asistenta. Projekt se zaměřuje na rozvoj inkluzivního prostředí ve školce a přispívá k začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem.

Školní asistent – personální podpora MŠ

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019143

Název:  Šablony III OP VVV pro MŠ Pod Buky

SMŠ Pod buky s.r.o. realizuje v období od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022.  projekt s názvem Šablony II OP VVV pro MŠ Pod Buky, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání dětí, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Plakát o velikosti A3_barevný

Dvojjazyčný asistent – Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR

Název projektu: Šablony III OP PPR pro MŠ Pod Buky

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002046

SMŠ Pod buky s.r.o. realizuje v období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 projekt s názvem Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky- Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR. Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Cílem projektu je posílit komunikační bariéru předškolních dětí z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce dvojjazyčného asistenta. Projekt se zaměřuje na rozvoj inkluzivního prostředí ve školce a přispívá k začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem.

Dvojjazyčný asistent – Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR

Název projektu: Šablony II OP PPR pro MŠ Pod Buky

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001521

SMŠ Pod buky s.r.o. realizuje v období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 projekt s názvem Šablony II OP PPR pro MŠ Pod buky– Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR. Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Cílem projektu je posílit komunikační bariéru předškolních dětí z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce dvojjazyčného asistenta, realizací odborných setkání a komunitních setkání.

Školní asistent – personální podpora MŠ

Registrační číslo: Šablony II OP VVV pro MŠ Pod Buky

Název: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011922

SMŠ Pod buky s.r.o. realizuje v období od 1.2.2019 do 31.1.2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro MŠ Pod Buky, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání dětí, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Dvojjazyčný asistent – Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR

 Název projektu: Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001209

SMŠ Pod buky s.r.o. realizuje v období od 1.1.2019 do31.3.2020 projekt s názvem Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky- Inkluze a multikulturní vzdělávání OP PPR. Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Cílem projektu je posílit komunikační bariéru předškolních dětí z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce dvojjazyčného asistenta.

 

Domestos do škol

S dětmi jsme zapojeni do projektu Domestos do škol. Cílem tohoto projektu je získat u dítěte povědomí o tom, že bakterie se vyskytují téměř všude kolem nás. A my se hravou formou dozvíme, jak s nimi bojovat. Napoví nám k tomu úkoly, které budeme během školního roku plnit.

Zdravá 5

Je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Celé Česko čte dětem

S naší školičkou jsme se zapojili do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.

Cílem: „Čteme Dětem je motivování dětí k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné a dobré literatury.“ Prostřednictvím „čteme dětem“ chceme široké veřejnosti ukázat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře – člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.

TRADICE SMŠ POD BUKY

Úzká vazba na rodinu

Kvalitní stravování

Jasný vzdělávací plán

Zájem o speciální potřeby dětí

Důraz na zdravý životní styl

Pobyt v inspirujícím prostředí

Naučné výlety

FAKTA O ŠKOLCE

Akreditovaná MŠMT

Kvalitní a prověření pedagogové

Kvalitní zpracování ŠVP pro edukační vzdělávání dětí

Práce na interaktivním panelu

V nově zrekonstruovaných prostorách

Splňuje všechny hygienické a bezpečnostní normy

Možnost nadstandardní péče o děti

Provoz zachován i přes prázdniny

vzdělávání v oblasti moderní výukové technologie: interaktivní panel

Jedním z moderních didaktických nástrojů, které začínají mít i v mateřských školách k dispozici, jsou interaktivní tabule nebo interaktivní panely.

A i my jsme si do naší mateřské školy jeden interaktivní panel pořídili. Děti jsou nadšené! A co paní učitelky? „My vidíme v této technice spojence, který nám umožní děti  zaujmout, posilovat v nich touhu po poznání, ukázat jim, že tato moderní technika (tablety, počítač, tabule) není jen na hraní, ale že je to výborný vzdělávací nástroj.  Interaktivní panel využíváme pro doplnění probíraného integrovaného bloku. Pro děti je práce s digitálním panelem přirozenou součástí dnešní digitální doby, nové technologie mají všude kolem sebe. Nejprve se na interaktivním panelu učíme kreslit a malovat, postupně budeme používat další výukové aktivity pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, předmatematických představ, pro smyslové vnímání, koordinaci ruky a oka, orientaci na ploše, pro zrakovou i sluchovou analýzu/syntézu, aj. Interaktivní panel by měl efektivně podpořit rozvoj dětských schopností a nabízet jim možnost rozvíjet znalosti zábavnou formou.“

Podrobnější informace o IP naleznete v odkaze: http://www.profimedia-cz.cz/https://www.aktivnitrida.cz/produkty/dotykove-obrazovky.

NÁŠ TÝM:

paní ředitelka KRISTÝNA JOKLOVÁ

Přijela k nám z jižní Moravy a její povolání nebo snad spíše poslání je zároveň jejím velkým koníčkem. Vystudovala SPgŠ v Kroměříži a má více než deset let zkušeností jako učitelka mateřské školy.  Dětem nejraději předává lásku a radost pomocí hudby a  tance. Díky jejímu empatickému vnímání se snaží dětem předávat hodnoty pro jejich svět.  Ve volném čase cestuje a poznává krásy zemí.  A když právě není na cestách, moc ráda vaří, věnuje se domácím pracím a „hýčká“ své nejbližší.

paní učitelka EVA MAŇÁSKOVÁ

Vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika a v naší školce pracuje téměř od jejího začátku. Jako rodilá Moravačka se snaží při práci s dětmi používat hlavně selský rozum. A za důležité považuje to, aby si děti den ve školce opravdu užily. Mezi její záliby patří jízda na kole a longboardu. A velká snaha naučit se hrát na kytaru a ukulele.

 pedagog/školní asistent MONIKA KULHÁNKOVÁ

Je maminkou dvou dětí Vanessky a Jeníčka, vystudovala střední odbornou pedagogickou školu. Více než 7 let pracuje ve školce. Mezi její koníčky patří hlavně její děti, kolo, zahradničení, zpěv, výtvarná činnost s dětmi a v neposlední řadě dobrá káva.

,,Každý z nás byl jednou dítětem a tak mým zájmem jsou šťastné a spokojené děti, které si jednou rády vzpomenou na skvělou školku a fajn paní učitelky“.

asistent pedagoga MONIKA POJEROVÁ

Vystudovala SPgŠ Futurum v Praze obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Práce s dětmi ji velmi baví a naplňuje. Mezi její záliby patří sporty všeho druhu, řídí se heslem: „VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH!“ Pro děti ráda připravuje sportovní hry a soutěže. Ve volném čase ráda cestuje. V letním období nejraději k moři a v zimním zase do hor.

paní provozní KATEŘINA MATĚJKOVÁ

Je maminkou dvou holčiček Karolínky a Lucinky. Vystudovala oděvní školu. Je velmi pečující a láskyplnou osobou, která ráda utváří příjemné prostředí pro své okolí. Ve volném čase se věnuje rodině, zahradničení a také aktivnímu odpočinku jako jsou  procházky v přírodě nebo jízda na kole. Její hlavní funkcí v naší školce je, aby naše děti i paní učitelky, měly plná spokojená bříška a bylo jim příjemně v čistém a útulném prostředí.

 paní zřizovatelka ANDREA JIRAVOVÁ ČAPKOVÁ

Je zřizovatelkou naší školky a majitelkou této krásné vily. Pracuje jako ředitelka SVOŠ na Chodově. Do školky si za námi chodí hrát, podívat se, co nového jsme se naučili a ráda s námi jezdí na výlety.

Z úst paní zřizovatelky:

„Patrová vila ve velké zahradě v těsném sousedství přírodního parku Uhříněveská obora se mi líbila už dávno. Kdykoliv jsem jela okolo, obdivovala jsem nádherné buky a bylo mi té krásné, ale již zanedbané a evidentně zcela opuštěné vilky s úžasnou atmosférou, líto. Pak jsem se dozvěděla, že do roku 1962 byla v tomto domě mateřská škola. A nápad byl na světě – vrátit domu tradici – a od září 2014 v něm znova otevřít mateřinku.

Po půl roce úsilí a jednání jsme v prosinci 2013 dům koupili, pak řešili projekt, obíhali úřady, bourali a stavěli a opravovali. Mohla jsem 5 měsíců sledovat, jak se zchátralý dům z roku 1922 postupně mění v přívětivé útočiště pro 24 dětí ve věku 2-6 let. Budovali jsme dětské herny a ložnice, výdejnu jídla a jídelnu, šatny a udělali novou střechu, rozvody vody, plynu i elektřiny. Máme nové topení i maličkaté záchůdky pro děti. Našlo se i místo pro kancelář paní ředitelky. Chtěli jsme, aby objekt splnil náročné požadavky státní správy, aby děti ve škole byly v bezpečí a hlavně, aby k nám rády chodily. Teď už jen pro ně dovezeme nábytek, postýlky a hračky a můžeme začít. V úterý 5. 8. 2014 totiž kolaudací skončila zásadní rekonstrukce objektu.
Zahrada se také změnila. Po odstranění přestárlých a napůl uschlých stromů, porostů a náletů dnes dominují zahradě dva nádherné téměř stoleté buky, které daly naší nové mateřské škole jméno: „Pod buky“.
Škola bude, kromě běžného vzdělávacího programu, zaměřena na zvýšení technické dovednosti, manuální zručnost a podnícení zájmu o technické obory a technickou představivost již v útlém – školkovském – věku, a to za využití tradičních i netradičních materiálů, nástrojů a technik vedoucích k tvořivosti a technické představivosti. Máme dvacet let zkušeností ve školství a víme, že vztah k technickým profesím se formuje již ve velmi útlém věku. Radost z toho, že umím něco vytvořit, rozebrat a složit, je potřeba zažít hodně brzy. Jedině tak se pak z vašich zvědavých a šikovných dětí stanou zvídaví a zruční mladí lidé, kteří dobře prospívají ve škole a snadno nacházejí uplatnění v životě. Samozřejmě budeme u dětí rozvíjet i komunikační schopnost s důrazem na správnou výslovnost i artikulační obratnost. Chceme také posilovat vztah k rodině, k bydlišti a k celé České republice. V Soukromé mateřské škole Pod buky chceme děti nejen vzdělávat a vychovávat, ale poskytneme jim i vhodné, dobře vybavené prostory a čas pro hry, pohybové a kulturní aktivity. Budeme využívat školní zahradu, nejen pro hry, ale i pro zahradničení, a nádhernou uhříněveskou oboru pro časté vycházky a poznávání přírody.
V naší mateřské škole se budou o děti starat kvalifikované slečny učitelky, dvě asistentky pedagoga a provozní personál. Díky tomu, že se jedná o školu s nižší kapacitou, bude vašim dětem poskytována nadstandardní péče a velmi osobní a citlivý přístup.

Chystá se spousta dalších populárních atrakcí od výletů až po „Noc ve školce“, plnou her a dobrodružství spojenou s přespáváním ve školce (což jistě rádi uvítají i leckteří mladí rodiče).

Soukromá mateřská škola Pod buky, s.r.o., byla v červenci zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Zápis Soukromé mateřské školy Pod buky, s.r.o., do rejstříku škol a školských zařízení je, mimo jiné, i důležitou motivací k dodržování státem stanovené normy kvality poskytovaného vzdělávání a péče o děti i zajištění jejich bezpečnosti v době pobytu ve škole. Příspěvky MHMP budou provoz hradit jen z menší části. Rodiče proto, bohužel, budou přispívat na celodenní péči školným.

Není jistě nepodstatné, že naše – vaše – školka Pod buky má vynikající polohu i s ohledem na dopravní obslužnost. Stanice autobusů je za plotem školy a vlaková zastávka je od školky cca 200 m.“

Mgr. Andrea Čapková Jiravová, zřizovatelka SMŠ Pod buky

Školní rok 2022/2023

https://mspodbuky.rajce.idnes.cz/

Školní rok 2021/2022

https://mspodbuky.rajce.idnes.cz/

Školní rok 2020/2021

https://mspodbuky.rajce.idnes.cz/

Školní rok 2019/2020

https://mspodbuky.rajce.idnes.cz/

Školní rok 2018/2019

https://mspodbuky.rajce.idnes.cz/