Školné na rok 2022/2023:

  • Celodenní měsíční školné činí 9 800 Kč včetně celodenního stravného.
  • Polodenní měsíční školné činí 6 900 Kč včetně polodenního stravného.
  • Denní školné činí 700 Kč včetně stravného.

___________________________________________________________________________________________

LETNÍ PROVOZ 2021

ČERVENEC:

celodenní docházka 7-17:30 – 9800 Kč

polodenní docházka 7-12:30 – 6900 Kč

SRPEN:

celodenní docházka 7:00-17:30- 7580 Kč

polodenní docházka 7:00-12:30- 5340 Kč

V případě uvolnění kapacity lze přihlásit dítě k individuální docházce. Cena týdenního bloku (pondělí- pátek) činí 3000 Kč.

V případě individuální docházky s výběrem jednotlivých dní je školné za každý jeden den 700 Kč.


Školné:

Ve školním roce 2019/2020 dochází k úpravě školného:

  • Celodenní měsíční školné činí 9 800 Kč včetně celodenního stravného.
  • Polodenní měsíční školné činí 6 900 Kč včetně polodenního stravného.
  • Denní školné činí 700 Kč včetně stravného.

Školné zahrnuje:

· docházku

· stravné za svačiny a obědy

· nápoje po celý den (voda, ovocný čaj, mléko)

· pomůcky pro uměleckou tvorbu

· potřeby pro hudební výchovu

· výukové/ didaktické pomůcky

· hygienické potřeby

· oslavy narozenin, dne dětí, táborák a jiné akce

· drobné dárky

Další platby

Pokud dítě je vyzvednuto později než bylo smluvně dohodnuto (17:30 hod)

200 Kč/hod za každou započatou hodinu.

Pokud je nutné dítě přivést do školky dříve než v 7:00 hod (nutné předem dohodnout)

200 Kč/hod za každou započatou hodinu.