Informace o přijetí dítěte k docházce:

Při přihlášení dítěte k docházce je třeba uhradit registrační poplatek 1000,- na účet školy. V případě, že dítě k docházce nenastoupí, uhrazený poplatek se nevrací! Dále je zapotřebí vyplnit a odevzdat přihlášku a evidenční list. Po připsání platby registračního poplatku a přijetí přihlášky a evidenčního listu, bude zákonným zástupcům vydána k vyplnění smlouva, plná moc a souhlasy. Tyto dokumenty je třeba odevzdat osobně, vhodit do poštovní schránky či zaslat elektronicky.

V případě přijetí je třeba provést úhradu školného. Po připsání platby je vydáno rozhodnutí o přijetí. Tím je dítě oficiálně přijato.

Při přijetí mají přednost děti, které se hlásí k celodenní docházce. Ty jsou přijímány podle věku, od nejstaršího.

Dítě, které se hlásí k předškolnímu vzdělávání by mělo zvládat základní sebe obslužné činnosti, hygienu, převlékání, stolování, chůzi po schodech.

Přijímání dvouletých dětí:

Maximální počet dvouletých dětí, které mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 je 5. Do věkové kategorie dvouletých dětí spadají všechny děti, které ve školním roce (1. září-31. srpna) dovrší 3 let.

Ceník:

celodenní měsíční docházka:

2 roky … 12 400 Kč

3-6 let … 11 400 Kč

polodenní měsíční docházka:

2 roky … 9 500 Kč

3-6 let … 8 500 Kč

individuální denní docházka:

2 roky … 1 100 Kč

3-6 let … 900 Kč

doplatek za odpolední docházku:

2 roky … 300 Kč

3-6 let … 300 Kč


 

Školné zahrnuje:

· docházku

· stravné za svačiny a obědy

· nápoje po celý den (voda, ovocný čaj, mléko)

· pomůcky pro uměleckou tvorbu

· potřeby pro hudební výchovu

· výukové/ didaktické pomůcky

· hygienické potřeby

· oslavy narozenin, dne dětí, táborák a jiné akce

· drobné dárky

Další platby

Pokud dítě je vyzvednuto později než bylo smluvně dohodnuto (17:30 hod)

200 Kč/hod za každou započatou hodinu.

Pokud je nutné dítě přivést do školky dříve než v 7:00 hod (nutné předem dohodnout)

200 Kč/hod za každou započatou hodinu.