Jak začít?

Pokud jste škola nebo školka, registrujte se a začněte plnit aktivity. Registrovat se a nahrávat účtenky je možné již od 1. 6., samotná soutěž začíná 14. 9., kdy zveřejníme první aktivitu. Školy a školky, které se registrují již v červnu a v rámci soutěže splní minimálně jednu aktivitu, získají zdarma produkty Domestos. Navíc pro prvních 200 registrovaných máme připravený uvítací set, který obsahuje materiály pro snazší zapojení do soutěže.

 

Plnění aktivit

Od 14. 9. do 22. 11. 2015 budeme každých 14 dní zveřejňovat jednu aktivitu na vylepšení školních toalet. Aktivity jsou navržené tak, aby je mohla splnit každá instituce nehledě na finanční prostředky. Plnit aktivity a nahrávat fotografie lze kdykoliv během trvání soutěže.

 

Hodnocení aktivit

Za splněnou aktivitu škola získává 100 bodů. Pro splnění je nutné nahrát alespoň 1 fotografii doku-mentující průběh aktivity a proměnu toalet. Fotografie musí být z data během nebo po splnění aktivity, ne před. Pokud jsou na fotografiích také děti, je nutné ke každé takové fotografii mít podepsaný souhlas rodiče každého z dětí na snímku se zveřejněním snímku. Proto doporučujeme nahrávat fotografie bez dětí.

 

Sbírání bodů

Další body školy získávají od rodičů, kteří nahrávají účtenky z nákupu produktů Domestos a hlasují. Nahrávat účtenky může i škola. Za jeden produkt Domestos na správně nahrané účtence získá škola 1 bod.

 

Soutěž probíhá od 14. 9. do 22. 11. 2015.

Vytvořme novou kapitolu školních toalet!