Informace – Bezpečnost a zdraví

 

Bezpečnost

Bezpečnost dětí je naší prioritou. Školka má standardní bezpečnostní opatření, které splňuje normu pro předškolní zařízení. Naše školka je uzamčena, děti vydáváme jen autorizovaným osobám. Ve školce je instalován kamerový systém a požární hasiče.  U vstupu do školky máme videotelefon. Všechny elektrické zásuvky a topení jsou opatřeny bezpečnostními kryty. Herní prvky jsou atestovány. Vybavení zahrady odpovídá přísným normám EU.

Veškerá školní opatření jsou směrovaná k předcházení nehod.

Naši učitelé ovládají zásady první pomoci. Lékárnička je pravidelně kontrolována a doplňována.

Areál školky je pojištěn, pojištění chrání nejen celý areál Pod Buky, ale také zdraví a pohodu Vašich dětí.

 

Zdraví

Pod Buky klademe velký důraz na zdraví Vašich dětí. Děti milují volnost, pohyb, aktivitu, jsou spontánní, plné snů a fantazií a mají touhu se prosadit. Celé dětství je spojeno s energií pohybu.  Nebudeme-li je nadměrně omezovat, budou nám za to svým zdravím rozvojem vděčné.

Nabízíme:

– Výlety do přírody a za kulturou
– Program Zdravá pyramida –  zajišťujeme dětem dostatečné množství zeleniny a ovoce
– Častý pobyt venku za každého počasí ( obora, zahrada, procházky po okolí)
– Každodenní cvičení a relaxaci

Při přijetí dítěte po nemoci rodiče poskytnou informace o jeho zdravotním stavu a vyjádření pediatra, že dítě je zdravé, řádně očkováno a může navštěvovat kolektiv dětí.

Ráno při příchodu do školky má učitel právo odmítnout dítě, které je viditelně nemocné – má teplotu, lesknou se mu oči, má silný kašel, hustou rýmu atd.

Ve školce je umístěna lékárnička, která je plně vybavená pro podání první pomoci. Lékárnička je uložena na určeném místě pro učitele. Je pravidelně kontrolována a doplňována. Všichni učitelé jsou proškolení v podávání první pomoci. Rodiče se zavazují, že poskytnou všechny důležité informace o zdravotním stavu dítěte při jeho nástupu. Naše školka Pod Buky nabízí Vašim dětem hygienicky nezávadné prostředí, kde se dodržují dané předpisy, pravidelně se desinfikuje, větrá a udržuje optimální teplota uvnitř objektu.