AKTUALITY:

INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:

Vážení rodiče,

od 1.května 2024 můžete podávat přihlášky k docházce na školní rok 2024/2025. Během celého tohoto měsíce se přihlášky sbírají a vyhodnocují. 1.června 2024 je znám počet přijatých/ nepřijatých dětí. Rodiče budou v obou případech s výsledky vyrozuměni.

Při přihlášení dítěte k docházce je třeba uhradit registrační poplatek 1000,- na účet školy. (Bankovní účet: 7898523028/5500) V případě, že dítě k docházce nenastoupí, uhrazený poplatek se nevrací! Dále je zapotřebí vyplnit a odevzdat přihlášku a evidenční list. Po připsání platby registračního poplatku a přijetí přihlášky a evidenčního listu, bude zákonným zástupcům vydána k vyplnění smlouva, plná moc a souhlasy. Tyto dokumenty je třeba odevzdat osobně, vhodit do poštovní schránky či zaslat elektronicky.

V případě přijetí je třeba provést úhradu školného na měsíc září, a to nejpozději do 30.června 2024. Po připsání platby je vydáno rozhodnutí o přijetí. Tím je dítě oficiálně přijato.

Při přijetí mají přednost děti, které byly k docházce zapsány v minulém školním roce. Dále děti, které se hlásí k celodenní docházce. Ty jsou přijímány podle věku, od nejstaršího.

Dítě, které se hlásí k předškolnímu vzdělávání by mělo zvládat základní sebe obslužné činnosti, hygienu, převlékání, stolování, chůzi po schodech.

Přijímání dvouletých dětí:

Maximální počet dvouletých dětí, které mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025 je 5. Do věkové kategorie dvouletých dětí spadají všechny děti, které ve školním roce (1. září-31. srpna) dovrší 3 let.

Ceník:

celodenní měsíční docházka:

2 roky … 12 400 Kč

3-6 let … 11 400 Kč

polodenní měsíční docházka:

2 roky … 9 500 Kč

3-6 let … 8 500 Kč

individuální denní docházka:

2 roky … 1 100 Kč

3-6 let … 900 Kč

doplatek za odpolední docházku:

2 roky … 300 Kč

3-6 let … 300 Kč

Vážení rodiče,

dne 1. září 2023 v 15:00 hod. proběhne v naší školce TŘÍDNÍ SCHŮZKA a poté BESEDA s paní psycholožkou z pedagogicko- psychologické poradny.

Harmonogram dne:

7:00 – 12:30 hod. – standardní dopoledne ve školce/ individuální postupná adaptace vzhledem k potřebám dítěte

12:30-14:30 hod. – odpočinek, svačina

15:00 hod. – třídní schůzky (Prosíme bez přítomnosti dětí.)

16:00 hod. – beseda s paní psycholožkou z PPP (adaptace dítěte do nového prostředí, první odloučení od dítěte, individualizace vzdělávání, děti s odlišným mateřským jazykem, integrace dětí s vývojovými vadami, školní zralost, aj.)

Nově můžete naši školku „sledovat“ na instagramovém profilu SKOLKA_PODBUKY.