Jak začít?

Pokud jste škola nebo školka, registrujte se a začněte plnit aktivity. Registrovat se a nahrávat účtenky je možné již od 1. 6., samotná soutěž začíná 14. 9., kdy zveřejníme první aktivitu. Školy a školky, které se registrují již v červnu a v rámci soutěže splní minimálně jednu aktivitu, získají zdarma produkty Domestos. Navíc pro prvních 200 registrovaných máme připravený uvítací set, který obsahuje materiály pro snazší zapojení do soutěže.

 

Plnění aktivit

Od 14. 9. do 22. 11. 2015 budeme každých 14 dní zveřejňovat jednu aktivitu na vylepšení školních toalet. Aktivity jsou navržené tak, aby je mohla splnit každá instituce nehledě na finanční prostředky. Plnit aktivity a nahrávat fotografie lze kdykoliv během trvání soutěže.

 

Hodnocení aktivit

Za splněnou aktivitu škola získává 100 bodů. Pro splnění je nutné nahrát alespoň 1 fotografii doku-mentující průběh aktivity a proměnu toalet. Fotografie musí být z data během nebo po splnění aktivity, ne před. Pokud jsou na fotografiích také děti, je nutné ke každé takové fotografii mít podepsaný souhlas rodiče každého z dětí na snímku se zveřejněním snímku. Proto doporučujeme nahrávat fotografie bez dětí.

 

Sbírání bodů

Další body školy získávají od rodičů, kteří nahrávají účtenky z nákupu produktů Domestos a hlasují. Nahrávat účtenky může i škola. Za jeden produkt Domestos na správně nahrané účtence získá škola 1 bod.

 

Soutěž probíhá od 14. 9. do 22. 11. 2015.

Vytvořme novou kapitolu školních toalet!

Fotogalerie akce: Návštěva muzea Uhříněves – ukázka řemesel kovářů

Fotogalerie akce: Terárium v MŠ

Fotogalerie akce: Exkurze do výzkumného ústavu – kravičky a telátka

Fotogalerie akce: Rozvíjíme motoriku a logické myšlení – nové didaktické hry v MŠ

Fotogalerie akce: Nechci kazy

Fotogalerie akce: Medvídkova nemocnice

Fotogalerie akce: Exkurze ve SOŠ Stavební a zahradnická

Fotogalerie akce: Je žádoucí, aby byl ve zdravém těle zdravý duch

Fotogalerie akce: Piknik

Fotogalerie akce: Keramika

Fotogalerie akce: Eko program – malý zahradník

Fotogalerie akce: Exkurze policie

Fotogalerie akce: Jóga

Fotogalerie akce: Klaun v Mš dětský den

Fotogalerie akce: Den a noc v MŠ

Fotogalerie akce: Výlet park Průhonice

Fotogalerie akce: Dílničky

Fotogalerie akce: Pirátská bojovka

Fotogalerie akce: Para výcvik (paragánský výcvik)

Fotogalerie akce: Polodenní výlet Netluky

Fotogalerie akce: V lese jóó v lese

Fotogalerie akce: Vařila myšička kašičku

Fotogalerie akce: Olympiáda

Fotogalerie akce: Divadlo koloběžka

Fotogalerie akce: Motýlí farma

Fotogalerie akce: Bláznivá odpoledne v Mš

Fotogalerie akce: Balonková bitva

Fotogalerie akce: Staráme se o zahrádku

Fotogalerie akce: Hledání pokladu

Fotogalerie akce: Pekař peče housky