O nás

Patrová vila ve velké zahradě v těsném sousedství přírodního parku Uhříněveská obora se mi líbila už dávno. Kdykoliv jsem jela okolo, obdivovala jsem nádherné buky a bylo mi té krásné, ale již zanedbané a evidentně zcela opuštěné vilky s úžasnou atmosférou, líto. Pak jsem se dozvěděla, že do roku 1962 byla v tomto domě mateřská škola. A nápad byl na světě – vrátit domu tradici – a od září 2014 v něm znova otevřít mateřinku.

Po půl roce úsilí a jednání jsme v prosinci 2013 dům koupili, pak řešili projekt, obíhali úřady, bourali a stavěli a opravovali. Mohla jsem 5 měsíců sledovat, jak se zchátralý dům z roku 1922 postupně mění v přívětivé útočiště pro 24 dětí ve věku 3-5 let. Budovali jsme dětské herny a ložnice, výdejnu jídla a jídelnu, šatny a udělali novou střechu, rozvody vody, plynu i elektřiny. Máme nové topení i maličkaté záchůdky pro děti. Našlo se i místo pro kancelář paní ředitelky. Chtěli jsme, aby objekt splnil náročné požadavky státní správy, aby děti ve škole byly v bezpečí a hlavně, aby k nám rády chodily. Teď už jen pro ně dovezeme nábytek, postýlky a hračky a můžeme začít. V úterý 5. 8. 2014 totiž kolaudací skončila zásadní rekonstrukce objektu.
Zahrada se také změnila. Po odstranění přestárlých a napůl uschlých stromů, porostů a náletů dnes dominují zahradě dva nádherné téměř stoleté buky, které daly naší nové mateřské škole jméno: „Pod buky“.
Škola bude, kromě běžného vzdělávacího programu, zaměřena na zvýšení technické dovednosti, manuální zručnost a podnícení zájmu o technické obory a technickou představivost již v útlém – školkovském – věku, a to za využití tradičních i netradičních materiálů, nástrojů a technik vedoucích k tvořivosti a technické představivosti. Máme dvacet let zkušeností ve školství a víme, že vztah k technickým profesím se formuje již ve velmi útlém věku. Radost z toho, že umím něco vytvořit, rozebrat a složit, je potřeba zažít hodně brzy. Jedině tak se pak z vašich zvědavých a šikovných dětí stanou zvídaví a zruční mladí lidé, kteří dobře prospívají ve škole a snadno nacházejí uplatnění v životě. Samozřejmě budeme u dětí rozvíjet i komunikační schopnost s důrazem na správnou výslovnost i artikulační obratnost. Chceme také posilovat vztah k rodině, k bydlišti a k celé České republice. V Soukromé mateřské škole Pod buky chceme děti nejen vzdělávat a vychovávat, ale poskytneme jim i vhodné, dobře vybavené prostory a čas pro hry, pohybové a kulturní aktivity. Budeme využívat školní zahradu, nejen pro hry, ale i pro zahradničení, a nádhernou uhříněveskou oboru pro časté vycházky a poznávání přírody.
V naší mateřské škole se budou o děti starat tři kvalifikované slečny učitelky, jedna „teta“ na výpomoc a provozní personál. Díky tomu, že se jedná o školu s nižší kapacitou, bude vašim dětem poskytována nadstandardní péče a velmi osobní a citlivý přístup.

Chystá se spousta dalších populárních atrakcí od výletů až po „Noc ve školce“, plnou her a dobrodružství spojenou s přespáváním ve školce (což jistě rádi uvítají i leckteří mladí rodiče).

Soukromá mateřská škola Pod buky, s.r.o., byla v červenci zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Zápis Soukromé mateřské školy Pod buky, s.r.o., do rejstříku škol a školských zařízení je, mimo jiné, i důležitou motivací k dodržování státem stanovené normy kvality poskytovaného vzdělávání a péče o děti i zajištění jejich bezpečnosti v době pobytu ve škole. Příspěvky MHMP budou provoz hradit jen z menší části. Rodiče proto, bohužel, budou přispívat na celodenní péči a stravu školným ve výši 8000,- Kč měsíčně.

Není jistě nepodstatné, že naše – vaše – školka Pod buky má vynikající polohu i s ohledem na dopravní obslužnost. Stanice autobusů je za plotem školy a vlaková zastávka je od školky cca 200 m.

Předběžné přihlášky, posílejte, prosím, na podbuky@seznam.cz

Mgr. Andrea Čapková Jiravová, zřizovatelka SMŠ Pod buky

Informace – Proč se jít vzdělávat Pod buky

 

Principy školky Pod Buky

Respektování individuality dítěte

Rozvíjení poznávacích dovedností dítěte pod vedením kvalitních pedagogů

Rozvíjení představivosti a tvořivosti

Rozvíjení fyzických dovedností

Rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti navazování sociálních kontaktů

Rozvíjení správných hygienických a stravovacích návyků

Vedení k pozitivnímu přístupu k učení

Vedení k úctě k sobě, k úctě a ohleduplnosti k druhým i k okolnímu světu

Vedení k samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti

 

Další

Rozvoj předmatematické gramotnosti

Rozvoj předčtenářské gramotnosti

– příprava na čtení a psaní –logopedická průprava

Jazyková, literární a dramatická výchova

Dopravní výchova

Výchova ke zdraví

Polytechnická výchova

Enviromentální výchova

Grafomotorická průprava

Práce s digitálními médii (interaktivní panel, tablet, fotoaparát)

 

 

Informace – Bezpečnost a zdraví

 

Bezpečnost

Bezpečnost dětí je naší prioritou. Školka má standardní bezpečnostní opatření, které splňuje normu pro předškolní zařízení. Naše školka je uzamčena, děti vydáváme jen autorizovaným osobám. Ve školce je instalován kamerový systém a požární hasiče.  U vstupu do školky máme videotelefon. Všechny elektrické zásuvky a topení jsou opatřeny bezpečnostními kryty. Herní prvky jsou atestovány. Vybavení zahrady odpovídá přísným normám EU.

Veškerá školní opatření jsou směrovaná k předcházení nehod.

Naši učitelé ovládají zásady první pomoci. Lékárnička je pravidelně kontrolována a doplňována.

Areál školky je pojištěn, pojištění chrání nejen celý areál Pod Buky, ale také zdraví a pohodu Vašich dětí.

 

Zdraví

Pod Buky klademe velký důraz na zdraví Vašich dětí. Děti milují volnost, pohyb, aktivitu, jsou spontánní, plné snů a fantazií a mají touhu se prosadit. Celé dětství je spojeno s energií pohybu.  Nebudeme-li je nadměrně omezovat, budou nám za to svým zdravím rozvojem vděčné.

Nabízíme:

– Výlety do přírody a za kulturou
– Program Zdravá pyramida –  zajišťujeme dětem dostatečné množství zeleniny a ovoce
– Častý pobyt venku za každého počasí ( obora, zahrada, procházky po okolí)
– Každodenní cvičení a relaxaci

Při přijetí dítěte po nemoci rodiče poskytnou informace o jeho zdravotním stavu a vyjádření pediatra, že dítě je zdravé, řádně očkováno a může navštěvovat kolektiv dětí.

Ráno při příchodu do školky má učitel právo odmítnout dítě, které je viditelně nemocné – má teplotu, lesknou se mu oči, má silný kašel, hustou rýmu atd.

Ve školce je umístěna lékárnička, která je plně vybavená pro podání první pomoci. Lékárnička je uložena na určeném místě pro učitele. Je pravidelně kontrolována a doplňována. Všichni učitelé jsou proškolení v podávání první pomoci. Rodiče se zavazují, že poskytnou všechny důležité informace o zdravotním stavu dítěte při jeho nástupu. Naše školka Pod Buky nabízí Vašim dětem hygienicky nezávadné prostředí, kde se dodržují dané předpisy, pravidelně se desinfikuje, větrá a udržuje optimální teplota uvnitř objektu.

Náš tým

 

EVA MAŇÁSKOVÁ

Vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika a v naší školce pracuje téměř od jejího začátku. Jako rodilá Moravačka se snaží při práci s dětmi používat hlavně selský rozum. A za důležité považuje to, aby si děti den ve školce opravdu užily. Mezi její záliby patří jízda na kole a longboardu. A velká snaha naučit se hrát na kytaru a ukulele.

 

IVA MAREŠOVÁ

Je čerstvou absolventkou střední odborné pedagogické školy. A naše školka je jejím prvním zaměstnáním. Paní učitelka ráda sportuje, ve volném čase ráda chodí běhat a jezdí na kole. S dětmi si nejvíc užívá výtvarné činnosti.

 

MONIKA KULHÁNKOVÁ

Je maminkou dvou dětí Vanessky a Jeníčka, vystudovala střední odbornou pedagogickou školu. Více než 5 let pracuje ve školce. Mezi její koníčky patří hlavně její děti, kolo, zahradničení, zpěv, výtvarná činnost s dětmi a v neposlední řadě dobrá káva. ,,Každý z nás byl jednou dítětem a tak mým zájmem jsou šťastné a spokojené děti, které si jednou rády vzpomenou na skvělou školku a fajn paní učitelky“.

 

KATEŘINA MATĚJKOVÁ

je maminkou dvou dětí Lucky a Karolínky, vystudovala střední odborné učiliště a ve školce zastává důležitou funkci provozní, kde se stará o to, aby měly děti plná bříška. Ze stránky provozu udržuje školku v chodu, a hlídá úplně všechny včetně paní učitelek 🙂 Mezi její záliby patří kreslení a ruční tvorba.

 

NIKOLA HORSKÁ

vystudovala nejprve grafickou školu a poté se rozhodla své znalosti ještě obohatit o předškolní pedagogiku, kterou právě dokončila. V naší školce funguje, jako zastupující paní učitelka. S dětmi nejraději objevuje a prozkoumává nové věci. Ve svém volnu se ráda věnuje společenským hrám a fotografování.

 

ANDREA JIRAVOVÁ ČAPKOVÁ

Je zřizovatelkou naší školky a majitelkou této krásné vily. Pracuje jako ředitelka SVOŠ na Chodově. Do školky si za námi chodí hrát, podívat se co nového jsme se naučili a ráda s námi jezdí na výlety.